Fransa Ankara Büyükelçiliği'nin destekleri ile Türetim Ekonomisi Derneği'nin hayata geçirdiği Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında hazırlanan 10 haftalık oturumların içeriklerine buradan erişebilirsiniz. 


Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org içeriği Uygar Özemsi tarafından hazırlanmıştır.  

Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Mevcut Ekolojik Krizler  
 • Türetim Ekonomisi 
 • Good4Trust.org
 Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org Kurucusu ve Kışkırtıcısı. Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanlığını yürütüyor. 

Toplumsal Cinsiyet Meselesi ve İklim Krizi

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütülen serinin ikinci içeriği Gözde Şekercioğlu tarafından hazırlanmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet ve İklim Krizi oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Toplumsal Cinsiyet Kimliği 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • Toplumsal Cinsiyetin Katmanları 
 • İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsal Cinsiyet Kimliği 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • Toplumsal Cinsiyetin Katmanları 
 • İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet
Sosyal tasarım ve katılımcı yöntemler kullanarak toplumsal sorunlara çözüm için emek veren Gözde Şekercioğlu özel sektör, sivil toplum, sosyal girişimcilik kesişiminde kamu kurumlarında yaygınlaştırılabilecek etki odaklı programlar geliştirmiş, uygulanmasında rol almıştır. Yaptığı çalışmaların dönüştürücü bir toplumsal cinsiyet perspektifine sahip olması adına teorik ve pratik bilgiyi harmanlamaya isteklidir ve bunun için trans-disipliner ortamların yaratılması gerektiğine inanır.

Sürdürülebilir İş

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Sürdürülebilir İş içeriği Emrah Kurum tarafından hazırlanmıştır.  

Sürdürülebilir İş oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Sürdürülebilirlik 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik 
 • Sürdürülebilirlik Ürün Tasarımı
 • Sürdürülebilirlik  Süreç Tasarımı
 • Etkinin Yaygınlaşması 

Emrah Kurum, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. 

Stratejik Planlama

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin dördüncüsü; Stratejik Planlama içeriği Merve Kayaokay tarafından hazırlanmıştır.  

Stratejik Planlama oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Stratejik Planlama
 • Misyon&Vizyon
 • Değer Odaklı Stratejik Planlama
 • Durum Analizi
 • SWOT analizi
Merve Kayaokay, kurucusu olduğu MEKA Eğitim ve Danışmanlık şirketinde eğitmen olarak görev yapıyor.