Fransa Ankara Büyükelçiliği'nin destekleri ile Türetim Ekonomisi Derneği'nin hayata geçirdiği Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında hazırlanan 10 haftalık oturumların içeriklerine buradan erişebilirsiniz. 


Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org içeriği Uygar Özemsi tarafından hazırlanmıştır.  

Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Mevcut Ekolojik Krizler  
 • Türetim Ekonomisi 
 • Good4Trust.org
 Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org Kurucusu ve Kışkırtıcısı. Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanlığını yürütüyor. 

Toplumsal Cinsiyet Meselesi ve İklim Krizi

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütülen serinin ikinci içeriği Gözde Şekercioğlu tarafından hazırlanmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet ve İklim Krizi oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Toplumsal Cinsiyet Kimliği 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • Toplumsal Cinsiyetin Katmanları 
 • İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsal Cinsiyet Kimliği 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • Toplumsal Cinsiyetin Katmanları 
 • İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet
Sosyal tasarım ve katılımcı yöntemler kullanarak toplumsal sorunlara çözüm için emek veren Gözde Şekercioğlu özel sektör, sivil toplum, sosyal girişimcilik kesişiminde kamu kurumlarında yaygınlaştırılabilecek etki odaklı programlar geliştirmiş, uygulanmasında rol almıştır. Yaptığı çalışmaların dönüştürücü bir toplumsal cinsiyet perspektifine sahip olması adına teorik ve pratik bilgiyi harmanlamaya isteklidir ve bunun için trans-disipliner ortamların yaratılması gerektiğine inanır.

Sürdürülebilir İş

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Sürdürülebilir İş içeriği Emrah Kurum tarafından hazırlanmıştır.  

Sürdürülebilir İş oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Sürdürülebilirlik 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik 
 • Sürdürülebilirlik Ürün Tasarımı
 • Sürdürülebilirlik  Süreç Tasarımı
 • Etkinin Yaygınlaşması 

Emrah Kurum, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. 

Stratejik Planlama

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin dördüncüsü; Stratejik Planlama içeriği Merve Kayaokay tarafından hazırlanmıştır.  

Stratejik Planlama oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Stratejik Planlama
 • Misyon&Vizyon
 • Değer Odaklı Stratejik Planlama
 • Durum Analizi
 • SWOT analizi
Merve Kayaokay, kurucusu olduğu MEKA Eğitim ve Danışmanlık şirketinde eğitmen olarak görev yapıyor. 

Üretim Süreci Planlama & Verimli Üretim

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin dördüncüsü Üretim Süreci Kurgulamak ve Verimli Üretim içeriği Özlem Atabaş tarafından hazırlanmıştır.  

Üretim Süreci Kurgulamak ve Verimli Üretim  oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

Verimlilik 

Verimlilik Ne Değildir?

Verimlilik ve Üretim 

Verimlilik ve Karlılık

Etkinlik Etkililik ve Verimlilik

Performans Karlılık ve Verimlilik

Özlem Atabaş, sosyal girişimcilik alanında deneyimlediği ilk projeden sonra kendi sosyal ve ekolojik girişimini kurmaya karar verdi. 2014 yılında Türkiye’nin ilk organik sertifikalı bebek bisküvisi ve sağlıklı atıştırmalıklarını üretmek üzere Gekoo Gıda ve Ekolojik Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.’yi kurdu. Halen aynı şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Sosyal açıdan adil, ekolojik, etik küçük üretici gruplarında ve kadın kooperatiflerinde gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Çevre aktivistidir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Satış Sonrası Türetici İzleme

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin beşincisi Satış Sonrası Türetici İzleme içeriği Dr. Mustafa Saygın tarafından hazırlanmıştır.  

Satış Sonrası Türetici İzleme oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri
 • Satış Sonrası Hizmetlerin Temel Unsurları
 • Satış Sonrası Hizmetlerin Kapsamı
 • Satış Sonrası Hizmet Yaklaşımı ve Yöntemleri
 • Şikayet Yönetimi
 • Marka Sadakati ve Marka Memnuniyeti

Prof. Dr. Mustafa Saygın, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık ve Uyku ARGE şirketi yöneticisi. 

Sürdürülebilir Finans

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Sürdürülebilir Finans içeriği Dilara Çankaya tarafından hazırlanmıştır.  

Sürdürülebilir Finans oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Sürdürülebilir Finans 
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
 • Çevresel-Sosyal-Yönetişim 
 • Şirketlerde Sürdürülebilirlik 
 • Sürdürülebilir Finans Ürünleri


Dilara Çankaya İngiltere’de University of St Andrews’de Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler eğitimini tamamladıktan sonra sürdürülebilirlik alanında çalışmaya başladı. EY, Dünya Bankası gibi şirketlerde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve stratejisi üzerine çalıştı, yeşil finansman için döngüsel ekonomi projeleri tasarladı ve ulusal sürdürülebilir üretim mevzuatları hazırlanmasında görev aldı. 

Ekip İçi İletişim ve Yönetişim

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Ekip İçi İletişim ve Yönetişim içeriği Cihan Koral tarafından hazırlanmıştır.  

Ekip İçi İletişim ve Yönetişim oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Ekip İçi İletişim ve Yönetişim
 • Farklı Görüş ve Sesleri Ortaya Çıkarma
 • Ekiplerde Olası Verimsizlikler
 • Karar Verici ve/veya Katılımcı Olarak Neler Yapabiliriz?
 • Katılımcı Yönetim

Cihan Koral, Por Muta kurucusu olarak çalışma yaşamında insan hakları, kapsayıcılık ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet, sendikalaşma, çocuk işçiliği, sivil toplumda kapasite geliştirilmesi, karar alma mekanizmaları, çatışma yönetimi konularında uluslararası danışman ve kolaylaştırıcı olarak çalışmaktadır. Lewis Derin Demokrasi Eğitmeni ve uygulayıcısı ve  ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Denetçisidir. Çalışmalarında Sosyokrasi, U Teorisi, Art of Hosting, Sokratik Diyalog ve Lewis Derin Demokrasi’yi benimser. Aynı zamanda, Hasat Derneği’nin başkanı ve kurucularındandır. Hasat, toplumsal sorunlar için katılım ve etkileşim anlayışı getirerek etki yaratan projeleri yaygınlaştırmaya odaklanır.

Adil Dijital Pazarlama

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin birincisi Adil Dijital Pazarlama içeriği Kamer Oğur Günaydın tarafından hazırlanmıştır.  

Adil Dijital Pazarlama oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Pazarlamanın Amacı 
 • Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma 
 • Marka Hikayesi 
 • Adil Pazarlama 
 • Ürün/Hizmet Fotoğrafı Çekimi 

Sürdürülebilir Marka Olma

Türetim Ekonomisi Derneği'nin Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Üretimlerini Destekleme Projesi kapsamında yürütelen serinin onuncusu Sürdürülebilir Marka Olma içeriği Toghrul Mammad tarafından hazırlanmıştır.  

Sürdürülebilir Marka Olma oturumunda aşağıdaki konular işlenmiştir: 

 • Marka Oluşturma
 • Pazar Araştırması
 • Marka Konumlanması
 • Markanız Nasıl Akıllarda Kalır?
 Toghrul Mammad, iş analisti olarak firmaların farklı ölçekte ortaya çıkan pazarlama ve finansal sorunlarının çözümünde yardımcı oluyor. Tutkulu girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerinde ortaya çıkan kaos ve belirsizkilerde onların yanında oluyor. Hayat boyu öğrenmenin ve sürece odaklanarak devamlı gelişimin kendisinin başarı olduğuna inanmakta.