Kadın Emeğinde Toplumsal Cinsiyet Bilinci

Adaletsizliklerin en görünür olduğu alanlardan bir tanesi bin yıllardır oluşmakta olan toplumsal cinsiyet kavrayışıdır.  Özellikle ekonomik alanda cinsiyete dayalı ayrımcılıklar oldukça yaygındır. Toplumsal cinsiyet bilinci bu bakımdan bir adaletsizliğin ortadan kaldırılması için büyük önem taşımaktadır. 

Kadın Emeğinde Toplumsal Cinsiyet Bilinci dersinde, şu konular işlenmiştir: ? Toplumsal Cinsiyet ve Biyolojik Cinsiyet Farkları ?Kadın Emeğinde Toplumsal Cinsiyet Meselesi ?Ürün Tasarımında Cinsiyet Kalıpları

Türetim Ekonomisi - 101

Türetim ekonomisi bir göl ya da orman gibi verimli, gezegeni destekleyen ve iyileştiren bir ekonomik ekosistemdir. Doğaya ve topluma minimum negatif veya mümkünse pozitif etki eden, makro ölçekli döngüsel bir ekonomidir. Bu ekonomik sistemde döngüsel tedarik ağları içeriye giren sermayenin, dışarıya sızıntısını en aza indirir. Sinerjik ve döngüsel ilişkiler, bu ekosistemde atığa, ekoloji üzerinde olumsuz etkilere ve sosyal sömürüye izin vermez.

Türetim Ekonomisine ilişkin bir girişin yapıldığı bu derste şu konular işlenmiştir: ?Mevcut Krizler ?Gıdamız Bize Nasıl Ulaşıyor? ?Ekonomi ve Ekoloji İlişkisi ?Türetim Ekonomisi ?Türetici ve Üretici İlişkileri ?Altın kural ?Türetim Ekonomisi Derneği ?Döngüsel Tedarik Ağları

Yönetişim ve Ekip İçi İletişim

Yönetişim basit anlamda “başkalarıyla birlikte iş görmek” anlamı taşır. Bu haliyle etkileşimli bir sonuç ortaya çıkar. Tüm ekip hedefi birlikte belirleyip, bu hedefe tek vücut olarak yönelir. Sonuçta ortaya çıkan başarı ekibin elde ettiği bir sonuç olup, tek yönlü gerçekleşen yönetimden daha gerçekçi bir yapı kazanır. Hiyerarşiye dayanan yönetim ilişkilerindense yönetişim içinde adalet gelişir.

Yönetişim ve Ekip İçi İletişim dersinde şu konular işlenmiştir: ? Yönetişim ?Ekip içi iletişim ?Geri bildirim