Adil Üretim Süreçleri Kurgulamak

Ticari faaliyetler de insanların içerisinde bulunduğu sosyal çevre gibi bir ortamda devam etmekte ve işletmeler sadece üretimini yaptıkları ticari ürünle değil, toplumsal beklentileri karşılayacak sosyal varlıklarıyla da topluma karşı sorumlu olmaktadırlar. Sürdürülebilir bir ticaret yapısı oluşturmak ve strateji belirlemek için iyi ticaret uygulamaları bulunmaktadır. Ticari faaliyette ekolojik ve sosyal adaleti göz etmek içinde bulunduğumuz krizleri aşmanın önemli bir adımıdır. Bu nedenle işletmelerin adil üretim süreçleri kurgulaması son derece kritiktir.

Adil Üretim Süreçleri Kurgulamak dersinde şu konular işlenmiştir: ? Adil Üretim Nedir? ?Adil Üretim Süreçleri ?Etik Üretim ?Sertifikalandırma

Bir Ürünün Yolculuğu

Bir girişim/ürün neden başarısız olur? Yeni bir ürün geliştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularına yanıt arayan bu ders, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretmeye niyet eden üreticilerin ve satın aldığı ürünleri daha yakından tanımak isteyen tüm türeticilerin soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor.

Bir Ürünün Yolculuğu dersinde şu konular işlenmiştir: ?Hedef Kitle Analizi  ?Persona Analizi ?İhtiyaç Analizi / Empati Haritası ?Değer Önerisi ?Paydaş Analizi

Dijital Pazarlama

Alışkanlıklarımız değişiyor, giderek daha dijital ilişkiler kuruyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bir ürünün üretilmesi kadar, üretilen ürün ve hizmetlerin doğru kişilere ulaştırılması da büyük önem taşıyor. Dijital araçları kullanarak ürün ve hizmetleri doğru kişilere ulaştırmak bugünün olmazsa olmazı. 

Dijital Pazarlama dersinde şu konular işlenmiştir: ?Dijital Pazarlama vs Geleneksel Pazarlama ?Ürün/Hizmet Fotoğrafı Nasıl Çekilir? ?Dijital Pazarlama Stratejisi Belirlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? ?Sosyal Medyada Etkili İçerik Oluşturma

İş ve Ürün Geliştirme

Üretime yeni başlayan ya da başlamayı niyetleyen herkesin aklında yer alan bazı sorular vardır. Bu soruların yanıtlarını yolun başındayken ya da yolda ilerlerken öğrenmek ekonomik alanda daha dayanıklı olmayı sağlar.  

İş ve ürün geliştirmeye odaklanan bu derste şu konular işlenmiştir: ? İş Planı mı, İş Modeli mi? ?İş Modeli Kanvası ?Çevresel ve Sosyal Açıdan Adil İş Modelleri ?Ürün Tasarımında İnsanı ve Çevreyi Gözetmek ?İlham veren Tasarım Örnekleri

Marka Hikayesini Oluşturmak

Binbir emekle üretilen ürün ve hizmetler ancak doğru bir marka hikayesi oluşturarak doğru kitlelere ulaştırılabilir. Bir markanın hikayesi; kurucusunun, üretim süreçlerinin, kullanıcı iletişiminin bütününü kapsar. Markanın hikayesinin doğru anlatılması markanın değerini artırdığı gibi üreticilere önemli bir iletişim fırsatı yaratır.

Marka Hikayesini Oluşturmak dersinde, şu konular işlenmiştir: ?Hedef Kitle Analizi ?İhtiyaç Analizi ?Değer Önerisi ?Paydaş Analizi ?Pazar Araştırması İçin Kanallar Kullanımı

Online Platformlarda Satış

Dijitalleşen dünyada çoğu ihtiyacımızı dijital araçları kullanarak temin ediyoruz. Bu hem üreticiler hem de türeticiler için büyük bir zaman kolaylığı yaratırken aynı zamanda kendi içinde de özellikle üreticiler için çeşitli adaletsizlikler barındırıyor. Bu dersimizde online platformlarda yapılan satışların nasıl daha adil hale getirilebileceğine odaklanıyoruz.

Online Platformlarda Satış dersinde aşağıdaki konular işlenmiştir: ?Online Satışa Başlamak İçin Gereklilikler ?Sipariş Takibi ve Kargo Süreci ?Online Satış Kanalları ?İyi Örnek: Good4Trust.org ?Memnuniyet ve Temel Satış Başarısı

Sürdürülebilirlik ve Finans

Bir üreticinin en çok sorun yaşadığı alanların başında işinin finansal sürdürülebilirliği geliyor. Üreticiler için finansal sürdürülebilirliği sağlarken sadece kâr odaklı değil, insanı ve doğayı da dikkate alan finans modelleri tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Sürdürülebilirlik ve Finans dersimiz üreticilere onurlu bir geçim sağlamak için ipuçları verirken aynı zamanda da adil bir ekonomi yaratmanın önünü açıyor. 

Sürdürülebilirlik ve Finans dersinde şu konular işlenmiştir: ? Finans ? Temel Finans Unsurları ?İşletme ve Toplum İlişkisi ? Maliyetler ? Sürdürülebilirlik ?Kolaylaştırıcı Araçlar

Tedarik Zinciri Kurgulamak

Tedarik zinciri, belirli bir ürünü nihai alıcıya üretmek ve dağıtmak için bir şirket ve tedarikçileri arasındaki bir ağdır. Bu ağ, farklı faaliyetleri, insanları, varlıkları, bilgileri ve kaynakları içerir. Tedarik zinciri aynı zamanda ürünü veya hizmeti orijinal durumundan müşteriye ulaştırmak için atılan adımları da temsil eder. Tedarik zincirini ekolojik ve sosyal açıdan adil hale getirmek gezegenin geleceğini korumaya katkı sağlar.

Tedarik Zinciri Kurgulamak dersinde şu konular işlenmiştir: ? Tedarik Zinciri Yönetimi ? Tedarik Zinciri Stratejisi ? Tedarik Zinciri Performans Yönetimi ? Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ? Döngüsel Ekonomi


Türetim Ekonomisi ve Good4Trust.org

Türetim Ekonomisi Derneği, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürüttüğü Kadınların Adil Dönüşümünü Destekleme Projesi kapsamında hazırladığı videolar ile adil üretim pratiklerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.  Türetim Ekonomisi ve Good4Trust başlığında; 

  •  Mevcut Krizler 
  • Gıdamız Bize Nasıl Ulaşıyor? 
  • Ekonomi ve Ekoloji İlişkisi 
  • Türetim Ekonomisi 
  • Türetici ve Üretici İlişkileri 
  • Altın kural 
  • Good4Trust.org sosyal girişimi
Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org Kurucusu ve Kışkırtıcısı. Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanlığını yürütüyor.